Verandermanagement voor soepele overgang

Om veranderingen tijdens een transitie fase soepel te laten verlopen is het van belang om goed verandermanagement toe te passen. Gewoonlijk is daartoe onvoldoende expertise aanwezig binnen een organisatie en dient goed advies bij verandermanagement ingeschakeld te worden. Uw veranderingsplannen leveren uw onderneming namelijk veel op, en dus dient het veranderingsproces zonder hindernissen met volledige steun door het personeel tot uitvoer worden gebracht. Goed verandermanagement leidt tot begrip en draagvlak wat weer leidt tot een soepele overgang tijdens de uitvoering van het veranderingsproces.

Veranderingsplannen binnen organisatie

U als directie van de onderneming bent van mening dat processen op de werkvloer beter en vlotter kunnen worden uitgevoerd, er kan en moet sneller op de marktwerking gereageerd worden door de besluitvaardigheid te verbeteren, de kwaliteit van het afgeleverde product kan beter, de klanttevredenheid moet omhoog, enzovoorts. Allemaal goede redenen om verandering door te voeren in de organisatie met als doel dat het bedrijf een betere marktpositie verwerft en dus beter kan concurreren met andere bedrijven. Elke ingrijpende verandering heeft dus een zeer positieve werking op de organisatie danwel hoe deze organisatie voor de buiten wereld te boek staat. 

Inschakeling goed verandermanagement

Bij de inschakeling van goed verandermanagement zullen de hoofddoelstellingen van de onderneming het snelst met weinig problemen en met volledige steun van het personeel worden bereikt. Het voortraject tot het komen van een succesvolle uitvoering van het veranderingsproces kan dan mogelijk hobbels hebben in de vorm van onenigheid tussen het personeel en directie, echter door onderling overleg en inspraak mogelijkheid van het personeel in de plannen kunnen deze worden recht gestreken. Goede, correcte en professionele begeleiding is noodzakelijk bij verandermanagement. Het verandermanagement heeft namelijk als tussendoelstelling om begrip en draagvlak onder het personeelsbestand te realiseren. Nadat de tussendoelstelling is behaald wordt het tijd om over te gaan tot de daadwerkelijke uitvoering van het veranderingsproces.

Draagvlak door goed verandermanagement

Hoor en wederhoor wordt door de verander magement mediator continu toegepast om elkaars standpunten van de directie, het management en het personeel te begrijpen. Dit leidt tot begrip voor de noodzaak van de veranderingsplannen bij het personeel. Binnen het verandermanagement is dit een fundering leggende stap waarop de veranderingsplannen verder gebouwd kunnen worden. Door voort te borduren op het concretiseren van de veranderingsplannen om daarbij te verwachten problemen voortijdig op te lossen, begint het vertrouwen bij het personeel te groeien in de haalbaarheid van de veranderingsplannen. Zodra alle te nemen stappen binnen het veranderingsproces vooraf zijn helder gemaakt, weet iedereen wat hem/ haar te wachten staat. Draagvlak is gerealiseerd voordat het komt tot een concrete uitvoering van het veranderingsproces.

Soepele overgang veranderingsproces

Vroegtijdige inschakeling van gedegen professionele veranderingsmanagement professionals leidt tot een goede begeleiding van het proces voordat het veranderingsproces in gang wordt gezet. Menselijke invloeden zijn zelfs belangrijker dan het stappen plan dat leidt tot het veranderingsproces. Luisteren naar elkaar levert namelijk een verbetering van het veranderingsplan waarbij problemen vooraf worden opgelost. Het stappenplan is uitgekristalliseerd en helder voor iedereen. Daarmee weet het personeel wat er wordt verwacht en hoe opgetreden dient te worden. Goed verandermanagement leidt ertoe dat het personeel gemotiveerd de schouders onder de stappen van het veranderingsproces zet. Het veranderingsproces zal daarmee dus soepel verlopen en tot een succesvol einde worden gebracht. Snel zullen de goede resultaten van deze inspanning zich laten zien. Wij helpen u graag dit te realiseren! Neem vandaag nog contact met ons op!