Manager Verandermanagement

Veranderingen binnen een organisatie kunnen niet abrupt doorgevoerd worden, echter dienen van de voorbereidingsfase tot uitvoeringsfase begeleid te worden door een ervaren en gespecialiseerd verandermanagement specialist of manager. Verandermanagement is een speciaal vakgebied waartoe de kennis veelal niet bij een organisatie zelf in huis is. Een verandermanagement manager of mediator dient dan ook van buitenaf ingehuurd te worden om zo gezamenlijk met de directie en management tot de vormgeving van het voorbereidingsproces te komen. Dit voorbereidingsproces is uitermate belangrijk om tot de werkelijke uitvoering van het veranderingsproces te komen. Kerntaak van de verandermanagement manager is wel het inschakelen van de bewustwording van de veranderingsnoodzaak op basis waarvan begrip en draagkracht kan worden gerealiseerd.

Bewustwording noodzaak verandering leidt tot begrip

Het personeel staat gewoonlijk terughoudend tegenover elke vorm van verandering binnen een organisatie. U als directie weet dat de uitvoering van de verandering binnen de organisatie noodzakelijk is voor de versteviging van uw bedrijf binnen het marktsegment. Via management theorieën en benchmarks zal de verandermanagement manager zijn weg proberen te vinden omtrent wat het bedrijf nu exact wil en op welke wijze één en ander vorm gegeven kan worden. Door het personeel uit alle lagen van de organisatie te betrekken in de vormgeving van de veranderingsplannen, zal het personeel mede bewust worden van de noodzaak van die veranderingen. Zodra duidelijk is waarom de veranderingen moeten worden uitgevoerd, groeit het begrip voor het handelen van de directie eveneens.

Begrip en medezeggenschap leidt tot goed plan

De betrokkenheid van het personeel levert bij iedereen inzicht in hoe de veranderingsplannen tot stand moeten gaan komen. Collectief worden de plannen beschouwd en onder de loep genomen, om zo de plannen meer concreet te maken en problemen op te lossen. Goede gemeenschappelijke voorbereiding van de veranderingsplannen onder leiding van de verandermanagement manager levert dan ook een plan van aanpak met heldere stappen op. Iedereen kan zich daar dan in vinden waarmee - door het opgebrachte begrip en door de betrokkenheid van het collectief - een strak en goed plan van aanpak is vormgegeven. 

Haalbaarheid plan leidt tot draagkracht

Zodra een plan van aanpak met vele heldere en werkbare stappen voor het veranderingsproces is uitgekristalliseerd, weet praktisch iedereen wat er moet gebeuren. Een helder en maakbaar plan betekent dat het personeel realiseert dat het plan goed uitvoerbaar is en dus haalbaar. De plannen van u als directie zijn dus nog niet zo gek. De verandermanagement manager heeft echter van een globaal veranderingsplan een structureel collectief ondersteund veranderingswerkplan gemaakt door juist openheid van zaken te geven en door het geven van betrokkenheid en medezeggenschap. Een haalbaar en collectief samengesteld veranderingsplan wordt altijd breed gesteund, waarmee draagkracht voor de veranderingsplannen een feit is geworden.

Verandermanagement manager maakt plannen uitvoerbaar

Door de vroegtijdige inzet van de verandermanagement manager of mediator is het globale veranderingsplan met collectieve steun en draagkracht een werkbaar pakket van stappen geworden, waarmee tot de feitelijke uitvoering van de verandering binnen de organisatie kan worden overgegaan. Het veranderingsplan wordt breed door het personeel gesteund omdat de verandering mede door hen is vormgegeven en concreet gemaakt. Een mate van trots bij het personeel heerst er dan ook wanneer de veranderingen succesvol en zonder problemen tot stand zijn gekomen. Het werk van de verandermanagement manager heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Nu zal ook duidelijk worden hoe de veranderingen verder de positie van het bedrijf binnen het marktsegment gaat verbeteren. Heeft u dan ook een verandermanagement specialist of manager nodig, laat het ons dan zo snel als mogelijk weten. Neem gerust contact op!