Verandermanagement vacatures

Om als organisatie veranderingen door te voeren is het essentieel dat u verandermanagement gebruikt om te komen tot een vlekkeloze en gemakkelijke uitvoering van het stappenplan van het veranderingsproces. Als directie van de organisatie heeft u een prachtig plan klaar liggen om de organisatie te moderniseren, werk processen efficiënter te laten zijn en dat de besluit tijd wordt verkort. Nee snel inspelen op de marktwerking is van groot belang voor u als organisatie omdat u daarmee voor blijft op de concurrentie. Er staat dus voor u veel op het spel om veranderingen in de organisatie goed en snel uit te voeren. Wat houdt dus verandermanagement in en hoe gaat dit in zijn werk? Waar dient u rekening mee te houden?

Inschakelen extern verandermanagement expert, ja of nee?

Het wel of niet inschakelen van een extern verandermanagement expert of mediator ligt geheel aan de kennis die uw organisatie zelf in huis heeft. Vaak is het echter zo dat er onvoldoende kennis in huis is, echter men neemt niet de beslissing om iemand in te schakelen. Het kan zijn dat er werkgroepen worden ingeschakeld echter door vooringenomenheid van de directie en het management wordt er geen betrokkenheid of draagvlak gecreëerd. U ziet, de juiste aanpak echter wegens partijdigheid zal ook hier de uitvoering van het veranderingsproces gedoemd zijn om te falen. Dit dient u anders aan te pakken. Het inschakelen van een onafhankelijke verandermanagement mediator is daarbij dus van groot belang aangezien deze onafhankelijk opereert en de zeggenschap van het gehele personeelsbestand respecteert. Het is daarmee dus praktisch altijd verstandig om een extern verandermanagement mediator in te schakelen. Het kan u namelijk veel geld en ellende besparen.

Wat doet extern verandermanagement mediator

De verandermanagement mediator luistert naar de mening en adviezen van iedereen uit de organisatie om te komen tot een voor een ieder meest gunstig en acceptabel resultaat of oplossing. Daartoe wordt dus een werkgroep of werkgroepen in het leven geroepen waarin de belangrijkste personen met beslissings- en overleg bevoegdheid van het gehele personeelsbestand mee doen. Daarmee heeft het personeel dus ook zeggenschap gekregen. De verantwoordelijke contact persoon voor het personeel communiceert uiteraard de boodschap terug naar de achterban en visa versa. Daarmee is de basis gelegd voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie voor het verkrijgen van voldoende steun om het veranderingsproces collectief uit te voeren.

Collectieve uitvoering verandermanagement

Indien iedereen van de organisatie zich inzet om de veranderingen een succes te laten worden, is de kans erg groot op een succesvolle maar vloeiende uitvoering van het veranderingsproces. Collectief de schouders er onder en de meest venijnige problemen kunnen zo worden opgelost. Zeker als het collectief in de voorbereidingsfase uitvoerig heeft meegedacht aan de mogelijkheden binnen het stappenplan. Brainstorming leidt tot ideeën, krijgt problemen helder en oplossingen dienen zich dan ook aan. En dat wel voordat de uiteindelijke uitvoering is begonnen. Zodra dan het veranderingsproces in gang wordt gezet zijn er weinig tot geen grote obstakels meer, die een goede uitvoering van het veranderingsproces in de weg staan. Ook na de uitvoering is een vinger aan de pols van de organisationele ader van belang. Een werkgroep kan in stand worden gehouden om problemen te analyseren en om oplossingen aan te dragen. Eén en ander ten behoeve van de continue versterkende concurrentiepositie van de organisatie. Zo ziet u dat het essentieel is voor een goede bedrijfsvoering om voor, tijdens en na het veranderingsproces de handen ineen te slaan. Heeft u hierover vragen, dan staan wij voor u klaar!