Interim HR Manager

De vaste HR manager die de spil vormt in het aannemen van hoog gekwalificeerd personeel is thuis komen te zitten wegens zwangerschap, en dus heeft u een tijdelijk versterking van uw HR team nodig in de vorm van een interim HR manager. Het kan namelijk nog wel even duren eer u een gepaste vaste vervanger heeft gevonden. Het bestaat ook dat u tijdelijk een versterking van uw team nodig heeft aangezien de organisatie gaat uitbreiden en er dus actief vele mensen moeten worden geselecteerd en uitgenodigd. Een versterking van uw HR team middels een interim HR manager is dan onmisbaar. Zodra u contact met ons heeft opgenomen selecteren wij de meest geschikte HR manager voor uw organisatie. Daarmee bent u altijd voorzien van gemotiveerd en hoog opgeleid HR manager.

Reden inschakelen interim HR Manager

Een sterke en snel reagerende HR manager is essentieel voor de expansie van uw organisatie. Bij onvoldoende capaciteit dient u dan ook een interim HR manager in te schakelen om zo snel en efficiënt het juiste personeel te vinden. Zonder een sterke HR manager binnen uw organisatie kan de organisatie niet adequaat reageren op de marktwerking. U kunt bijvoorbeeld wegens de volgende redenen een interim HR manager inschakelen.

  • Uw vast kracht is afwezig door zwangerschap of ziekte;
  • U gaat uw organisatie uitbreiden en daartoe is “tijdelijk” versterking van het HR apparaat nodig;
  • Overige redenen.

Organisatie uitbreiding

Normaal heeft u de beschikking over een efficiënt opererend HR departement, echter u gaat uw organisatie uitbreiden. Dat betekent dat u veel mensen nieuw gaat aannemen en nemen de taken van de HR afdeling sterk toe. Dat houdt in dat uw HR afdeling potentieel te weinig capaciteit heeft om alle taken te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat u een versterking nodig heeft in de HR afdeling in de vorm van een interim HR manager. Het voordeel daarbij is dat u de interim HR manager kunt inhuren tot het moment dat de organisatie uitbreiding is voltooid. Ook kunt u daarnaast besluiten om wegens de goede positieve ervaringen de interim HR manager een langdurig contract aan te bieden. Alles is mogelijk. U wilt echter uw HR afdeling sterk vertegenwoordigd hebben aangezien zij voor u potentieel gekwalificeerd personeel voor u gaan zoeken/ inschakelen.

Reorganiseren

De interim HR manager is in principe tijdelijk verbonden aan uw organisatie en dat biedt in sommige situaties voordelen. Bij reorganisatie dient de interim HR manager vele taken op zich te nemen. Eén daarvan kan zijn het onverhoopt moeten ontslaan van werknemers. Zondermeer bij collectief ontslag dient de HR manager in samenspraak met de directie een afspiegeling van alle leeftijdscategorieën en over alle organisatie niveaus werknemers ontslaan. Dit is een lastige taak en gaat gepaard met veel emoties bij de ontslagen partij. Harde beslissingen kunnen door de interim HR manager eenvoudiger worden genomen, juist omdat de interim HR manager “tijdelijk” van buitenaf is aangetrokken.

Flexibiliteit

Door het inschakelen van een interim HR manager is uw team tijdelijk weer op sterkte totdat de vervangen werknemer zijn plaats weer inneemt. De interim HR manager helpt uw organisatie totdat de doelstellingen, opdracht of reorganisatie zijn bereikt. Daarmee werkt de interim HR manager met grote flexibiliteit voor uw organisatie om zo concreet resultaten te leveren. Wilt u dan ook een interim HR manager inschakelen om uw HR afdeling op orde te krijgen, schakel ons dan in. Onze interim HR managers staan voor u klaar.