Change manager

Om veranderingen door te voeren binnen een bedrijf om processen en werkmethoden te verbeteren, is mogelijk een kenner van verandermanagement ideaal om je bedrijf bij de veranderingen te ondersteunen. De zogeheten change manager begeleidt het totale proces door:

  1. analyse van de huidige te beëindigen situatie;
  2. het opzetten van werkgroepen om inspraak te regelen voor het personeel;
  3. analyse van de nieuwe situatie;
  4. het opzetten van brainstormsessie om tot concrete stappenplannen te komen om de doelstelling te bereiken;
  5. en de daadwerkelijk uitvoering van de verandering binnen de organisatie.

Zonder goede begeleiding in deze en het hebben van een luisterend oor, kan verandering niet effectief worden gerealiseerd omdat er simpelweg geen draagvlak voor is. Juist een change manager helpt het bedrijf in deze waardoor veranderingen snel en efficiënt doorgevoerd worden.

Wanneer is het beter om een change manager in te schakelen?

In principe wanneer er ingrijpende veranderingen voor de onderneming op de planning liggen en er is geen expertise in het begeleiden van dergelijke veranderingen binnen het bedrijf, dan is het zondermeer aan te bevelen een change manager van buitenaf in te schakelen. De change manager beheerst en controleert het gehele proces van verandering. De doelstelling van de change manager is uiteraard om snel en effectief de verandering door te voeren middels het creëren van veel draagvlak onder het personeel. Draagvlak krijg je niet zo, je moet in overleg gaan met de mensen en hun mening aanhoren. De change manager zal de noodzaak van de verandering voor de organisatie benadrukken.

Wat doet een change manager?

De change manager beheerst het complete proces van de interne bedrijfsverandering door personeel collectief te laten meedenken en meedoen, zowel vooraf als tijdens de transitie. Hij/ zij doet dit door het managementplan via werkgroepen aan het personeel voor te leggen. In de werkgroepen worden de plannen besproken, problemen aangekaart en stappenplannen opgesteld. Het doel is dat de verandering binnen de organisatie vlekkeloos en zonder problemen gaat. Dit kan natuurlijk alleen maar indien het personeel achter de plannen staat. De change manager kweekt dus begrip en medewerking oftewel een draagvlak voor het bewerkstelligen van de bedrijfsverandering.

Weerstandsbeperking

Verandering levert vaak weerstand op binnen de organisatie. Vooral als het bericht van de verandering plotsklaps en dus onverwacht wordt aangekondigd. Voor een werkelijke verandering binnen een bedrijf moeten stappenplannen worden opgesteld. Ook de voorbereiding moet volgens een stappenplan gaan. Dat betreft dus een stappenplan om het personeel in te lichten, het personeel voor te bereiden op de werkelijke uitvoering van de veranderingen en hoe draagkracht wordt gekweekt binnen het personeel. Een change manager is hierin gespecialiseerd en kan dus een organisatie hierbij van beginfase tot uitvoeringsfase kompleet begeleiden. Het verminderen van de weerstand en juist het kweken van medewerking en draagkracht is waar het hier om gaat. Een moeizame verandering is waar niemand op zit te wachten. Een succesvolle vlotte verandering met de hulp van de change manager spreekt meer tot de verbeelding. Dat zal dan ook tot grote tevredenheid van de directie zijn, waarbij behulpzaam personeel eveneens beloond wordt.