Bedrijfsadvies door verandermanagement

Verandermanagement betekent dat de verandering binnen de organisatie wordt gemanaged om zo te komen tot een positief en afgeronde verandering waarbij veelal bedrijfsadvies gunstig werkt. Organisatie veranderingen moeten vanaf dag één gemanaged worden, geplanned en besproken om zo voor een ieder duidelijk en helder te maken waarom de verandering noodzakelijk is om zo draagvlak voor de verandering te creëren. Veel voorkomende fout is dat de directie de veranderingen van bovenaf oplegt en daarmee de zaak dwingt om te veranderen. Personeel raakt dan in de put, protesteert en ligt dwars. Gefeliciteerd, de veranderingsplannen zijn op dag één al onderuit gegaan. Nee, dat wil je uiteraard niet als directie. Als directie behoor je goed na te denken over hoe je veranderingen doorvoert in de organisatie. Zonder een goed plan zal dat dus niet slagen. Schakel dan ook bedrijfsadvies in ten behoeve van effectief verandermanagement.

Hoe creëer je draagvlak binnen een organisatie voor noodzakelijke veranderingen?

Je wilt als directie veranderingen soepel door laten voeren in de organisatie. Je bent zelf minder capabel dus schakel je logischerwijs bedrijfsadvies in, in de vorm van een veranderingsmediator. Dit is noodzakelijk omdat de veranderingen voor je organisatie essentieel zijn. Het vormt de basis voor de continuïteit van je onderneming zoals die in wezen is en zal worden en het verbetert veelal de concurrentie positie van jou bedrijf ten opzichte van die van anderen. Reden te meer om correct verandermanagement toe te passen. In verschillende werkgroepen kunnen dan de veranderingsprocessen collectief worden besproken. Middels brainstormsessies worden problemen getakkeld en kunnen vooraf oplossingen worden aangedragen. Alles om de noodzakelijke verandering efficiënt te laten verlopen. Juist door het toepassen van werkgroepen wordt er begrip en draagvlak gekweekt waarmee de verandering in de uitvoering door het gehele personeelsbestand wordt gesteund.

Werkelijke uitvoering van de organisatie veranderingen

Door het bedrijfsadvies als hulp bij verandermanagement is voldoende draagkracht behaald om het daadwerkelijke veranderingsproces in gang te zetten. Het gehele personeelsbestand staat collectief achter de veranderingen en daardoor zullen de veranderingen ook succesvol zijn. Door het vooraf besproken stappenplan te volgen weet iedereen van topmanagement tot het personeel op de werkvloer wat er inhoudelijk moet gebeuren. Niets gaat daarbij achter gesloten deuren, openheid is de succes sleutel bij het doorvoeren van een soepele verandering. Ok, er kan mogelijk tijdelijk meer inspanning van sommige of het gehele personeelsbestand worden gevraagd, echter nadat dan alles op zijn plaats valt zullen de veranderingen snel resultaat boeken. Processen gaan sneller, beslissingen kun zonder vertraging worden genomen, effectiviteit is gegroeid. Al met al wordt de positie van de eigen organisatie sterker, en dat laat zich dan mogelijk ook zien in een sterkere concurrerende positie.

Belang van bedrijfsadvies bij verandermanagent

Zo zie je maar dat goed bedrijfsadvies bij organisatie veranderingen essentieel zijn indien je één en ander tot een organisatie veranderingssucces wilt laten uitbloeien. Heb je managers in dienst die geen ervaring hebben met het door voeren van veranderingen in een organisatie dan is het jou taak als directielid om zo spoedig als mogelijk een verandermanagement specialist in te schakelen. Veelal is dit een zogeheten mediator voor bedrijfszaken. De mediator stuurt overleggen aan, geeft handreikingen en zorgt ervoor dat het gehele personeelsbestand achter de veranderingsplannen staat! Alles om het veranderingsproces zo soepel als mogelijk te laten verlopen.