Advies en consulting bij verandermanagement

De organisatie is hard aan verandering toe, om dit effectief te doen is advies en consulting noodzakelijk voor een spoele uitvoering van het veranderproces. Verandering is nodig omdat werkprocessen sneller, beslissingslijntjes korter en efficiëntie omhoog kunnen (de organisatie zit vast in een oud werkritme waarbij veel snelheid en efficiëntie kan worden gewonnen). Dit moet ook wel om de concurrentie voor te zijn en te blijven. Om de bedoelde veranderingen concreet tot een plan van aanpak te komen is advies en consulting van buiten af nodig. Veranderingen zijn namelijk een lastig en mogelijk langdurig traject waarbij veel van het eigen personeel wordt gevraagd.

Wat is er zo goed aan advies en consulting bij verandermanagement?

Verandermanagement bij organisatie veranderingen dient correct, niet te snel en in goed overleg te worden uitgevoerd. Vooraf overleg is daarbij essentieel. Indien door de directie ad hoc beslissingen per ommegaande worden uitgevoerd levert dit altijd problemen en tegenwerking op door het eigen personeelsbestand waarmee de feitelijke realisatie van de concrete verandering onjuist of niet volledig tot uitvoer is gekomen. Juist deze tegenwerking kan vooraf worden omgedraaid tot medewerking door het actief betrekken van het eigen personeel. Medezeggenschap en meedenken is zeer belangrijk. De directie weet mogelijk ook niet alle antwoorden en het personeel is slimmer dan je denkt. Overleg is dus van groot belang, en hoe dit tot stand komt met advies en consulting is daarmee net zo belangrijk. Zijn er dus vragen door de organisatie of de directie daarvan kunt u ons altijd benaderen. Wij weten raad! 

Wat doet advies en consulting bij verandermanagement?

Wij kunnen u altijd adviseren of u informeert bij ons voor een consult bij uw organisationele veranderingsplannen. Wij kunnen zo beoordelen of uw plannen hout snijdend zijn. Bovendien kunnen wij beoordelen of uw wijze van verspreiding van de boodschap tot de veranderingen correct is. De organisatie is er in hoge mate mee gebaat dat er juist medewerking door het personeel wordt verleend, dat er positief draagkracht wordt gecreëerd en dat gezamenlijk de stappenplannen tot de verandering worden beoordeeld. Een gezamenlijke inspanning levert het beste resultaat omdat iedereen zich inzet voor een complete en soepele uitvoering van het veranderingsproces. Voor het creëren van de meest optimale omstandigheden van het veranderingsproces kunnen onze consulenten u in de voorbereidingsfase tot de daadwerkelijke uitvoering van het veranderingsproces uitgebreid bijstaan.

Resultaat van advies en consulting bij verandermanagement!

Door onze adviezen omtrent het kweken van draagvlak door het instellen van werkgroepen is voor af aan de uitvoering van het veranderingsproces betrokkenheid van het personeelsbestand geoptimaliseerd. Het personeel zet zich dus uitermate in om deze nodige veranderingen werkelijkheid te laten worden. Dat is alles wat de organisatie nodig heeft, echter het bewerkstelligen van deze mate van medewerking vergt een grote inspanning door de directie, het management tezamen met een verandermanagement mediator. Hand in hand wordt met de vertegenwoordigers van het personeel werkgroepen opgezet die het veranderingsproces en het stappenplan daartoe analyseren om zo problemen en oplossingen te vinden. Het belang daarbij is dat iedereen actief zijn zegje kan doen waarmee betrokkenheid groeit en eveneens het draagvlak tot de veranderingen toeneemt. Geduld bij overleg is in deze geld waard. Zonder gedegen onderling overleg vooraf kan het een organisatie namelijk duur komen te staan!