Een interim manager aanstellen

Er kunnen meerdere redenen zijn om een interim manager aan te stellen in een bedrijf.

  • Een van de meest voorkomende en bekende redenen voor een interim management, is wanneer het bedrijf in een slechte positie verkeerd en onder leiding van het bestaande management niet goed meer functioneert. Op zo’n moment telt er maar een ding en dat is het bedrijf redden en zorgen dat het bedrijf weer gezond wordt. Een interim manager kijkt met een frisse kijk naar het bedrijf en heeft geen band met het bedrijf, dat accuraat handelen in de weg kan staan.
  • Een interim manager kan tevens aangesteld worden wanneer er door ziekte of andere redenen plotseling iemand uit het management team wegvalt.
  • Wanneer de organisatie van het bedrijf veranderd moet worden. Door hiervoor een interim manager aan te stellen, heeft het bedrijf een manager die in kan grijpen zonder dat een persoonlijke band in de weg staat.

Hoe functioneert een management beter

Door een management goed of beter te laten functioneren, worden de kansen verkleind dat er vroeg of laat een interim management moet worden aangesteld. Om een management beter te laten functioneren is allereerst begrip en mensenkennis nodig. De tijd dat een manager hoog op de troon zat en niet werd tegen gesproken, ligt inmiddels ver achter ons. De reden dat een management niet functioneert, heeft vaak te maken met de houding van de managers en het begrip dat samenwerking van groot belang is voor iedere onderneming. Door veel tijd aan de persoon achter de manager en te luisteren naar de mensen op de werkvloer functioneert ieder management team beter en is de kans dat er een interim management moet worden aangesteld zeer klein.

Train uw management team

Een goede training van het management is de basis voor een gezonde onderneming. Er zijn tal van trainingen die worden aangeboden, kies daaruit die training welke op lange termijn het meeste succes kan hebben. Door bijvoorbeeld een NLP training gericht op het bedrijfsleven te doen, zullen er in de toekomst minder onoplosbare conflicten ontstaan. Met NLP leren managers namelijk omgaan met mensen en situaties zonder er een gevecht van te maken en uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Verder zijn trainingen gericht op de specifieke markt van het betreffende bedrijf aan te bevelen, zodat het bedrijf tevens kan blijven groeien.

Waar vind ik een interim manager

Indien uw bedrijf een interim manager of zelfs een interim management nodig heeft, is hier meestal al een lange weg aan vooraf gegaan. Is het besluit om een interim manager aan te stellen eenmaal genomen, dan is het van groot belang dat dit de juiste interim manager is. Deze kunt u vinden door internet te raadplegen en het aanbod met elkaar te vergelijken. Tevens kunt u andere bedrijven raadplegen waarvan bekend is dat ze succes hebben gehad met een interim manager.

De voordelen van een interim manager

Een interim management heeft als grote voordeel dat er vanuit een totaal ander gezichtsveld naar de problemen en bedrijfsresultaten gekeken wordt. Beslissingen die nodig zijn worden sneller genomen, omdat het objectieve beslissingen zijn zonder dat het gevoel in de weg staat. Uiteraard is hier wel menselijkheid geboden om ook in de toekomst met het bestaande personeel te kunnen functioneren. Sommige beslissingen om een bedrijf te redden zijn nu eenmaal niet populair, maar zorgen er wel voor dat er ook in de toekomst nog werkgelegenheid is. Een interim management kan tijdswinst boeken door het snelle en duidelijke handelen.